Παίρνοντας το λόγο επί προσωπικού, προσπάθησε να επιτεθεί παραδίδοντας μαθήματα “καλών τρόπων” όταν του έγιναν