Απαντώντας σε ένα τουίτερ, που υπονοεί ότι πήρε την βουλευτική του σύνταξη σχεδόν αυτόματα, ή πάντως σε «λιγότερο από τέσσερις μήνες», όπως αναφερόταν, με το ειρωνικό σχόλιο …