Μέσα από τη σελίδα του στο διαδίκτυο παραπέμπει στη σελίδα της ΡΙΚΣΣΥ, όπου είναι αναρτημένος κατάλογος 746 υπογραφών που φέρονται να έχουν