Μέσα στην εβδομάδα που έρχεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αναμένεται να καταθέσει τα κοστολογικά στοιχεία στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), από τα οποία αναμένεται να προκύψουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.