Φελνίκος στο matrix24.gr
Την Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου, το βράδυ, τηλεφώνησα στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Ήταν σπίτι του. Συμφωνήσαμε να βρεθούμε την επομένη. Να συζητήσουμε για τη λίστα Λαγκάρντ και τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Εδώ κάνω μια παρένθεση, για να πω, πως η προηγούμενη επικοινωνία μας ήταν πριν μία εβδομάδα. Στις 28 Δεκεμβρίου. Ημέρα Παρασκευή και πάλι. Πρωί τότε. Οι φήμες ότι ήταν οι εξαδέλφες του τα τρία ονόματα που είχαν διαγραφεί από το πρώτο CD των Γάλλων είχαν αρχίσει να φουντώνουν. Τον πήρα τηλέφωνο για επιβεβαίωση. Ήταν στην Ολλανδία με την