Στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνειδητοποιήσουν, όσο κι αν σε ορισμένους είναι  δύσκολο, ότι η πολιτική και πολιτειακή υπόσταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι διαφορετική από εκείνη ενός κόμματος γενικά της αντιπολίτευσης. Η συνειδητοποίηση αυτή αφορά πολιτικές, ρόλους, πρακτικές και φυσικά συμπεριφορές προσώπων.