Στο δυσθεώρητο ύψος των 113,4 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ποσό που κατέβαλλε το ελληνικό Κράτος το 2012 για να εξοφλήσει χρεολύσια, τόκους δανείων που πήρε από την Τρόικα και ελλείμματα δημοσίων φορέων!