Μόνον κάποιος άσχετος με την αγορά ή ultra κομμουνιστής θα μπορούσε να σκεφτεί να καταργήσει την ατομική ιδιοκτησία. Γιατί αυτό θα συμβεί αν τελικά υιοθετούν οι απόψεις για τον τρόπο και την έκταση φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. Οι περισσότεροι θα προτιμήσουν να τους πάρει το σπίτι, το χωράφι, το μαγαζί το κράτος ή οι τράπεζες παρά να πληρώσουν τόσους φόρους. Εξάλλου, και να ήθελαν, είναι αμφίβολο πλέον αν μπορούν, αφού τα χαράτσια πέφτουν το ένα μετά το άλλο, σαν το χαλάζι.