Το θέμα των υδρογονανθράκων είναι διαφορετικής τάξης από τα άλλα «ασημικά» της χώρας που, στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων, διατίθενται προς πώληση.
Τα κοιτάσματα που έχουν εντοπιστεί στο Αιγαίο, το Ιόνιο και κυρίως νότια της Κρήτης δεν θα πρέπει επ’ ουδενί, σε πρώτη τουλάχιστον φάση, να τα «προσμίξουμε» με τη διπλωματία και οπωσδήποτε να μην εκλαμβάνονται ως έχοντα συνάφεια με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.