Σύμφωνα με την εφημερίδα «Realnews», οι βουλευτές συνεχίζουν να λαμβάνουν ως βασικό μισθό τα 5.780 ευρώ που έπαιρναν και το 2009, ενώ αντίθετα έχουν ψαλιδιστεί τα διάφορα επιδόματα και η αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές.