Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ποσά που έχουν βγει στο εξωτερικό δεν δικαιολογούνται θα αντιμετωπίσουν βαριές ποινές ενώ πιθανόν να βρεθούν και εκτός υπουργείου Οικονομικών. Οι έλεγχοι τω ανωτέρω θα επεκταθούν και θα καλύψουν τόσο τις φορολογικές τους δηλώσεις όσο και τις φορολογικές δηλώσεις των συζύγων τους.