Τελευταία, και όσο η κρίση δεν επιλύεται, αντίθετα, και παρά τις διαβεβαιώσεις, βαθαίνει, αρχίζουν δειλά να εμφανίζονται, σε ορισμένα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας, ακραίες απόψεις που αμφισβητούν ακόμη και τη δημοκρατία.
Για παράδειγμα λένε ορισμένοι ότι η δημοκρατία δεν έχει ούτε λογική ούτε δικαιοσύνη, και ότι καταλληλότεροι για να κυβερνήσουν είναι όσοι διαθέτουν χρήμα. Νομίζω πως έχω υποχρέωση να καταθέσω την άποψή μου.