Η αιφνίδια αντιπαράθεση, που ξέσπασε ανάμεσα στο ΔΝΤ και τα άλλα δύο, τα ευρωπαϊκά, μέλη της τρόικας, για τη λάθος «συνταγή» που χορηγήθηκε στην Ελλάδα, ζημιώνει παρά ωφελεί την ελληνική κυβέρνηση.
Πέραν από τις σκοπιμότητες που κρύβει στον υπογείως διεξαγόμενο πόλεμο ΗΠΑ – Γερμανίας, επαναφέρει από το παράθυρο το θέμα της μη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Αν το ΔΝΤ το κάνει για να εκβιάσει τη Γερμανία να δεχθεί ένα...