Αμοιβές κληρικών: Ετήσια δαπάνη 185 εκατ. ευρώ.  Αμοιβές συλλογικών οργάνων: Σχεδόν 8,5 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Αποζημίωση βουλευτών για συμμετοχή στα τμήματα διακοπών της Βουλής: Περίπου 3 εκατ. ευρώ. Υπάλληλοι αποσπασμένοι στους βουλευτές: Κοστίζουν σχεδόν 19 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών: Άλλα 11 εκατ.