Δεν είναι η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που το κάνουν και υποθέτω δεν θα είναι και η τελευταία. Αναφέρομαι σ’ αυτούς που, σε κάθε ευκαιρία, ομιλούν και γράφουν για εκλογές.
Φυσικά τέτοιο θέμα δεν υφίσταται, όμως αυτοί που το συντηρούν κάποιο λόγο θα έχουν.