Αφ’ ης στιγμής στα σχέδια του πρωθυπουργού δεν υπάρχουν εκλογές (και η αντιπολίτευση δεν μπορεί να τις επιβάλλει χωρίς ακραίες, και οριακής θεσμοπολιτικής νομιμότητας, πρωτοβουλίες) κάλπες στο προβλεπτό μέλλον, και μέχρι τον Ιούνιο του 2014 που λήγει η ελληνική Προεδρία στην Ε.Ε., δεν πρόκειται να στηθούν -εκτός κι αν υπάρξει κάποιο «ατύχημα».