-Έδωσα στον Μπέλτσιο 2,5 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά τα ζήτησε ο ίδιος ο Μπέλτσιος, ενώ τα στελέχη της γερμανικής  Μύλενμπεκ έδωσαν άλλο 1 εκατ. ευρώ απευθείας στον Μπέλτσιο.