Στην εποχή του iPhone 5s, o ελληνικός λαός δεν παύει να σε συναρπάζει με τις επιλογές του.
Μιλάμε για έναν πολίτη, εγκεφαλικό, προηγμένης τεχνολογίας ο οποίος κάνει πάντα τις πιο σωστές επιλογές.