Σαν σήμερα το 1919 γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη πολιιτκή ζωή του τόπου. Η πολιτική που ακολούθησε ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου (5 Φεβρουαρίου 1919 – 23 Ιουνίου 1996) έχει όπως κάθε πολιτική εχθρούς και φίλους.