Από τον Κώστα Ράπτη
Η διαδεδομένη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγραφή της ουκρανικής κρίσης με μανιχαϊστικούς όρους, ως μίας σύγκρουσης “φιλοδυτικών” και “φιλοδυτικών” στοιχείων δύσκολα μπορεί να εξηγήσει τις συχνές εναλλαγές ρόλων μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών της ουκρανικής δημόσιας ζωής. Να εξηγήσει λ.χ. το γιατί ο ανατραπείς πρόεδρος Yanukovich και οι περί αυτόν υπήρξαν οι κύριοι ...