Από τον Ειδικό Συνεργάτη
Ακόμη και οι αντίπαλοί του δεν έχουν παρά να τού αναγνωρίσουν ότι δεν παραδίδεται εύκολα.