Και ενήμερα δάνεια θα βγουν προς πώλησηΤων Γ. Αγγέλη, Δήμητρας Καδδά
Τα "πράσινα" και όχι τα "κόκκινα" δάνεια, όσο παράδοξο και αν είναι αυτό, απειλούν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη σταθερότητα ή ακόμα και τη "σύνθεση" του κυβερνητικού σχήματος.