Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Αν σου βαστάει ... ξαναπούλησε κουλούρια..

. καλύτερα να κλεψεις... μπορεί να τη γλιτώσεις
Δεν είμαστε της άποψης ότι οι παραβάσεις πρέπει να μένουν ατιμώρητες, αλλά είμαστε της μερίδας εκείνης των Ελλήνων που θέλουμε να ξεχωρίσουμε τις παραβάσεις από τις ... παραβάσεις.