Στο κυνήγι της απόδειξης βγαίνει και πάλι το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.