Η επίσκεψη Ερντογάν περνά στην ιστορία, η ουσία και το αποτύπωμά της στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα μετρηθεί τους επόμενους μήνες – ως είθισται, άλλωστε, στην εξωτερική πολιτική ...