Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Μπαίνει Επίτροπος για την εξυγίανση της ΑΕΠΙ

Ψηφίστηκε τροπολογία, αναμένεται ο νόμος 
Έρχεται Επίτροπος για την ΑΕΠΙ, ύστερα από τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε αιφνιδιαστικά από το υπουργείο Πολιτισμού την περασμένη Πέμπτη.
Η πρόβλεψη για τον Επίτροπο υπήρχε στο υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Η τροπολογία, κατά την υπουργό Λ. Κονιόρδου, δεν υποκαθιστά τον κύριο νόμο, που αναμένεται να πάει προς ψήφιση στη Βουλή.
Το σχέδιο προέβλεπε πως, έπειτα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου μιας εταιρείας που αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα, η λειτουργία της μπορεί να ανατίθεται σε Επίτροπο, ο οποίος με εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει επί της ουσίας την εκκαθάρισή της εν λειτουργία.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε με δημόσια τοποθέτησή του πως τα δικαιώματα των δημιουργών θα προστατευθούν, χαρακτηρίζοντας την ΑΕΠΙ «θεσμική ιδιομορφία». Πάντως, στο προς επεξεργασία σχέδιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την περίπτωση των δικαιωμάτων εκδοτών και δημοσιογράφων ως προς την αναπαραγωγή του προϊόντος τους στο διαδίκτυο από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, που δεν αποδίδουν χρήματα για τη χρήση του.
 Το άρθρο 56 του σχεδίου προβλέπει για τον Επίτροπο πως: «Σε περίπτωση σοβαρού οικονομικού ή διαχειριστικού προβλήματος σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή σε ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης ή σε ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 55, το οποίο καταλήγει σε παύση πληρωμών κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, έναντι των πιστωτών του, ως πιστωτών νοουμένων και των δημιουργών δικαιούχων που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους, το αρμόδιο δικαστήριο, μετά από αίτηση της συνέλευσης των πιστωτών ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση του ΟΠΙ, μπορεί να αναθέσει στον σύνδικο την αποκλειστική αρμοδιότητα εξυγίανσης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 55.  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της πτωχευτικής νομοθεσίας». Το άρθρο 55 αναφέρεται στη «συλλογική διαχείριση από ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με δεσπόζουσα θέση», κατά την έναρξη ισχύος του νόμου,  που «υποχρεούνται να προβλέψουν στο καταστατικό τους τη λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου».
Σε περίπτωση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των νομικών προσώπων, ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού «υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο για τον διορισμό Επιτρόπου Εξυγίανσης και ενός αναπληρωτή του κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προτείνοντας πέντε πρόσωπα με σχετική εμπειρία και προσόντα. Το δικαστήριο ορίζει τον Επίτροπο Εξυγίανσης και τον αναπληρωτή του εντός 15 ημερών, με την εξουσία ιδίως της εξυγίανσης και της συνέχισης της λειτουργίας του οργανισμού ή της οντότητας».
Σύμφωνα με το σχέδιο, «το δικαστήριο αποφασίζει επίσης, βάσει της αίτησης που υποβλήθηκε, εάν ο Επίτροπος θα αναλάβει ή θα συμπράξει στη διοίκηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 55, τη διάρκεια του διορισμού του, η οποία μπορεί να είναι το λιγότερο 1 έτος, και τη δυνατότητα του υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού να αποφασίζει την παράταση αυτής μέχρι δύο έτη, καθώς και την ευχέρεια του υπουργού να τον παύει. Το κόστος της αμοιβής του Επιτρόπου Εξυγίανσης, καθώς και τα έξοδα της εξυγίανσης επιβαρύνουν, με την απόφαση του δικαστηρίου, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 55».
Πηγή:typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διατηρούμε το δικαίωμα να μη δημοσιεύουμε σχόλια που είναι υπέρ το δέον υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο ή αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα των αρθρογράφων. Επώνυμα άρθρα και σχόλια φέρουν την ευθύνη του περιεχομένου. Ευχαριστούμε για την κατανόηση!